حقوقدان

 1. دفتر وکالت وحیدی
  وحيدي

  ۱۱

  ٤٤٤٢٧٢٧ـ٠٢٣١

  ٠٩١٢٧٣١٧٨٦١

  ٠٩١٢٢٣١٠٨٨٤

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه شهرك گلستان - ميدان امام علي گلشن اول غربي پلاك ١٢١

 2. دفتر وکالت هاشمی

  ۱۳

  ٣٣٤٢٥٨٧ـ٠٢٣١

  ٠٩١٩٢٧٦١٥٦٦

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه ميدان مشاهير - ساختمان خرميان طبقه اول بالاي سفره خانه سنتي

 3. موسسه حقوقی نیک نسب
  عباسعلی نیک نسب

  ۱۴

  ۰۲۳_۳۳۳۳۵۵۴۸

  ۰۲۳_۳۳۳۳۴۵۴۳۱

  ٠٩١٢٢٣١٠٨٩٣

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه میدان مشاهير - خيابان ياسر مجتمع فرديس واحد١
  کدپستی: 3519696997

 4. دفتر وکالت برهانی
  برهاني

  ۱۶

  ٤٤٦١٠٨٤ـ٠٢٣١

  ٠٩١٢٢٣١٠١٧١

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه شهرك انقلاب - فاز يك خيابان ١٤متري ٤ كوچه شهيد احمد پناه پلاك ١٢٣

 5. دفتر وکالت خانم مداح
  داح

  ۱۹

  ٣٣٢٠٢٠٨ـ٠٢٣١

  ٠٩١٢٧٣١٩٤٤١

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه باغ فردوس - ٣ راه وليعصر روبروي بانك صادرات نبش كوچه شهيد صباغي