شهرك صنعتي سمنان

 1. شرکت دانا فولاد سمنان

  ۱

  ۰۲۳۳۳۶۵۶۲۶-۹

  ۰۹۱۲۷۳۱۴۶۹۰

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه شهرک صنعتی - سمنان- شهرک صنعتی شرق میدان نبوت بلوار کارفرمایان خیابان صنعت 4
  کدپستی:3535169913

 2. گچ ماندگار

  ۲

  ۹_۳۳۳۶۰۸۶۶۷_۰۲۳

  ۰۲۳_۳۳۶۰۸۶۶۸

  ۰۹۱۲۷۳۱۸۱۱۲

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه جاده نظامی - کیلومتر 20 جاده فیروزکوه نطقه صنعتی جنت دره

 3. شرکت توسعه گچ متین

  ۴

  ٣٣٣٤٩٠٩٠ـ٠٢٣

  ٣٣٣٤٧٩٦٨ـ٠٢٣

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه بلوار علويان - ساختمان شركت ابتكار
  ٣٥١٩٣٣٩٣
  آدرس كارخانه: كيلومتر٥٥ جاده سمنان تهران منطقه صنعتي عبدل

  آباد

 4. کابینت رضوان

  ۵

  ٣٣٣٣٣٦٣٠ـ٠٢٣

  ٣٣٣٢٧٨٧٨ـ٠٢٣

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه بلوار وليعصر - روبروي پارك سنگي ساختمان موج شركت رضوان
  ٣٥١٩٦٥٩٤٨١

 5. شرکت فرا سازان سمنان

  ۶

  ٣٣٣٤١٣٣٠ـ٠٢٣

  ٣٣٣٣٤٤٨٦ـ٠٢٣

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه بلوار قائم - جنب بانك مسكن ساختمان دانش طبقه ٢ واحد ٣
  ٣٥١٩٦٦٧٧٩٣

 6. شرکت نساجی کویر

  ۷

  ٧ـ٣٣٣٥٢٢٩٦ـ٠٢٣

  ٣٣٣٥٢٨٢٦ـ٠٢٣

  ٠٩١٢١٣٨٠٧٧١

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه شهرك صنعتي سمنان - خيابان مهارت پلاك ١٥٣
  ٣٥٣٥١٦٣٤٧١

 7. شرکت فادی فار

  ۸

  ٣٣٣٤٠٧٢٩ـ٠٢٣

  ٣٣٣٢٦٥٦١ـ٠٢٣

  ٠٩١٢١٣١٩٣٤١

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه خيابان ميرزا كوچك خان - جنب اتاق بازرگاني صنايع معادن

 8. شرکت ماهین

  ۹

  ٣٣٣٥٢١٧٧ـ٠٢٣

  ٣٣٣٥٢١٧٧ـ٠٢٣

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه شهرك صنعتي شرق - فاز٢ خيابان آموزش ١
  ٣٥٣٥١٦٧٤١١