كارآفرين

 1. عطار باشی
  IMG-20220112-WA0014

  ۱

  ۰۹۳۷۱۸۳۱۷۷۵

  ایران -استان سمنان -شهر سمنان - خیابان امام خمینی ,جنب تیمچه ولیعصر ,روبروی آرایشی بهداشتی ترنم

 2. لاستیک امیرحسین

  ۳

  ۰۲۳-۳۳۳۰۰۳۱۷

  ۰۹۱۲۴۳۱۴۵۶۵

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه میدان امام. - بلوار حکیم الهی.200 متر جلوتر از پمپ بنزین

 3. فرهنگسرای کومش

  ۹

  ٣٣٢٠١١٢ـ٠٢٣١

  ٣٣٤٠٨٥١ـ٠٢٣١

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه ميدان سعدي - روبروي خيابان تامين اجتماعي

 4. بیمه کارافرین کد ٢١٣٢

  ۱۰

  ٨--٠٢٣١٣٣٤٦٧٤٥

  ٣٣٣٧٩٧٨-٠٢٣١

  ٠٩١٢١٣١٥٠٣٧

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه باغ فردوس - ميدان مشاهير جنب بن بست ميلاد طبقه دوم