شركت هاي خصوصي

 1. شرکت دانا فولاد سمنان

  ۱

  ۰۲۳۳۳۶۵۶۲۶-۹

  ۰۹۱۲۷۳۱۴۶۹۰

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه شهرک صنعتی - سمنان- شهرک صنعتی شرق میدان نبوت بلوار کارفرمایان خیابان صنعت 4
  کدپستی:3535169913

 2. شرکت دقیق محاسب
  photo_2017-05-28_12-21-11

  ۲

  ۳۳۳۳۶۸۷۸ -۰۲۳ -۰۲۳-۳۳۳۵۰۳۰۱

  ۰۹۱۲۶۳۱۱۳۳۹ -۰۹۱۹۲۳۱۴۸۸۳

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه میدان معلم - سمنان . میدان معلم . روبروی سازمان امور مالیاتی . ط3 . واحد 16

 3. شرکت نوین سامانه قومس

  ۶

  ٤٤٥٩٥٢١ـ٠٢٣١

  ٤٤٥٩٥٢١ـ٠٢٣١

  ٠٩١٢٢٣١٠٥٣٦ ٠٩١٢٨٣١٣٩٤٣

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه باغ فردوس - فداكار شمالي ساختمان فردوس واحد٦

 4. شرکت کندر

  ۷

  ٣٣٥٢٢٧٣١ـ٠٢٣١

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه شهرك صنعتي - شهرك صنعتي شرق جنب نوردلوله

 5. شرکت شتاب خودرو

  ۹

  ۳۳۳۲۱۲۰_۰۲۳۱

  ۳۳۶۱۲۷۴_۰۲۳۱

  ۰۹۳۸۷۳۷۱۲۰۰

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه باغ فردوس - مجتمع تخت طاووس واحد1

 6. دفتر تارا

  ۱۰

  ٣٣٤١٨٤٨ـ٠٢٣١

  ٠٩١٢١٣١٥٠١٤

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه خيابان شورا - جنب شيشه بري كرك آبادي