كارشناسان رسمي دادگستري

 1. کارشناس رسمی دادگستری مداح
  علی-مداح

  ۱۰

  ٣٣٢٤٤٨٩ـ٠٢٣١

  ٠٩١٢٣٤٥٧٥١١

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه كوي فلسطين - بعد از درمانگاه فاميلي روبروي املاك آشيانه آپارتمانهاي شمالي پلاك ٧٧طبقه ٢