شرکت درجزین صنعت

محمد مهدي ولدان

٨٨٨٢٢٨٥٨

٠٩١٢١٢١٤٩٠

٨٨٨١٢٩٣١

ایران -استان سمنان -شهرستان مهدیشهر -شهر مهديشهر -منطقه كيلومتر٩ جاده مهديشهر - منطقه غنچه انگوري

ایمیل:

کد اشتراک: ٣٤٧٦ تاریخ بروز رسانی: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳