شرکت معادن گرچ(گچ جواهری)

جعفر ذوالفقاري

٢٣٦٢٢٠٨٠ـ٠٢٣

٠٩١٢١٣١٣٠٤٥

ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه جاده مهديشهر - روبروي كاميون داران
٣٥٦٣١١٥٩١١

کد اشتراک: ٣٧٤٠ تاریخ بروز رسانی: ۳۰ تیر ۱۳۹۳